MESID

Več kot računovodski servis

Potrebujete zaključni račun, davčno in finančno svetovanje, ažurno knjigovodstvo, medletne poslovne izkaze?

Za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike in društva nudimo klasične računovodske storitve, kot so:

  • vodenje poslovnih knjig,
  • računovodski in davčni izkazi,
  • svetovanje pri poslovnem procesu in poslovnih odločitvah.

Več o ponudbi...